KLUB KARATE "RANDORI"

                                TERMINOLOGIA KARATE SHINKYOKUSHINKAI


POZYCJE NÓG
 
Yoi Dachi – pozycja gotów
Fudo Dachi – podstawowa pozycja
Heiko Dachi – pozycja równolegle ułożonych nóg
Heisoku Dachi – pozycja złączonych nóg
Kake Dachi – pozycja „przekroku”
Kiba Dachi – pozycja jeźdźca
Kokutsu Dachi – pozycja z obciążeniem tylnej nogi
Moroashi Dachi – pozycja ze stopą wysuniętą do przodu 
Musubi Dachi – pozycja „otwartych palców”
Neko ashi Dachi – pozycja kota
Sanchin Dachi – pozycja „trzech punktów”
Tsuroashi Dachi – pozycja „żurawia”
Uchi Hachiji Dachi – pozycja z piętami na zewnątrz
Zenkutsu Dachi – głęboka pozycja z obciążeniem przedniej nogi

UDERZENIA
 
Haito – wewnętrzna krawędź dłoni
Haisho – zewnętrzna krawędź dłoni
Hiji – łokieć Hiraken – płaska pięść
Ippon Nikite – „włócznia jednego palca”
Keiko – dłoń „dziób ptaka” Koken – szczyt nadgarstka
Nakayubi Ippon Ken – pięść środkowego palca
Nihon Nukite (me tsuki) – dłoń „włócznia o dwóch ostrzach” 
Nukite – dłoń „włócznia”
Oyayubi Ippon Ken – pięść kciuka
Ryutoken – pięść „głowa smoka”
Seiken – zaciśnięta pięść
Shotei – podstawa dłoni
Shuto – „ręka nóż”
Tettsui – pięść „młot”
Toho – ręka „hak”
Uraken – odwrócona pięść
Yonhon Nukite – dłoń „włócznia czterech palców”
 

KOPNIĘCIA
 
Chusoku – brzusiec stopy
Haisoku – śródstopie, podbicie stopy
Hiza – kolano
Kakato – pięta 
Sokuto – zewnętrzna krawędź stopy
Sune – goleń
Teisoku – sklepienie stopy

 POZIOM, CEL, KIERUNEK
 
Age – w górę
Ago – podbródek lub szczęka
Chudan – poziom średni (środkowy)
Ganmen – twarz
Gedan – poziom niski (dolny)
Hizo – żebro
Jodan – poziom wyższy (górny)
Kansetsu – kolano
Kin – krocze Komekami – skroń
Sakotsu – obojczyk
Shita – niższy
 

TERMINOLOGIA PODSTAWOWA
 
Hajime – zaczynać
Barai – blok
Geri – kopnięcie
Gyaku – odwrotnie, przeciwnie
Hidari – lewy
Hizo – żebro
Ibuki – oddychanie z mocnym napięciem mięśni
Ippon Kumite – walka na jeden krok
Jissen Kumite – walka na pełny kontakt
Jiyu Kumite – wolna walka
Juji – skrzyżowany
Kake – hak, zahaczyć
Kamaete – przyjąć pozycję
Karate Gi – ubiór do ćwiczeń karate
Kata – ćwiczenie formalne
Keage – unosić w górę
Kiai – okrzyk
Kihon – podstawy
Kumite – sparring, walka
Mae – w przód
Mawashi – okrężny
Mawatte – obrót
Migi – prawy
Mokuso – zamknąć oczy