KLUB KARATE "RANDORI"

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu


6 kyu  - Senior (żółty pas) – powyżej 16 lat


 Stopnie junior poniżej 16 lat

6.1 kyu – Junior I część (żółty pas + 1 czerwony pagon)
6.2 kyu – Junior II część (żółty pas + 2 czerwone pagony)


Pozycje (dachi)
•  Tsuru Ashi Dachi 

Uderzenia (tsuki, uchi)
Uraken shomen uchi / Uraken sayu uchi / Uraken hizo uchi / Uraken oroshi uchi / Uraken mawashi uchi / Nihon nukite (uderzamy w przód na oczy – Me tsuki) / Yonhon nukite chudan

Bloki (uke)
Seiken juji uke (jodan, gedan)

Kopnięcia (geri)
Kansetsu geri / Yoko geri chudan / Mawashi gedan ( haisoku)

Kata
• Pinan Sono Ni  

Ippon kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Nihon Nukite jodan / Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken juji uke jodan / Kontra: wysunięcie w przód do Sanchin – Dachi, uraken Shomen Gamnen Uchi

 

Kumite     
Jiyu Kumite   5 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów 


 Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego