KLUB KARATE "RANDORI"

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu


5 kyu  - Senior (żółty pas + zielony pagon) – powyżej 16 lat


 Stopnie junior poniżej 16 lat

5.1 kyu – Junior I część (żółty pas + zielony pagon + 1 czerwony pagon)
5.2 kyu – Junior II część (żółty pas + zielony pagon + 2 czerwone pagony)


  Pozycje (dachi)
•  Moro Ashi Dachi 

   Uderzenia (tsuki, uchi)
Shotei Uchi (jodan, chudan, gedan) / Jodan Hiji ate

  Bloki (uke)
Shotei Uke (jodan, chudan, gedan)

  Kopnięcia (geri)
Mawashi geri chudan (chusoku, haisoku) • Ushiro geri (chudan)

Kata
• Pinan Sono San  

  Ippon kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan / Obrona: Zenkutsu – Dachi, Shotei uke jodan, Kontra: Moro Ashi – Dachi, shotei uchi chudan

Renraku

 Mae geri chudan chusoku, yoko geri chudan sokuto, ushiro geri chudan, wyjście do zenkutsu dachi i gyaku tsuki chudan, powrót do pozycji walki.

   Kumite     
Jiyu Kumite   6 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów 


 Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego