KLUB KARATE "RANDORI"

Minimum 2 miesiące ciągłego treningu


10 kyu – senior  (pomarańczowy pas) powyżej 16 lat 


 Stopnie junior poniżej 16 lat

10.1 kyu – Junior I część (pomarańczowy pas, 1 czerwony pagon)
10.2 kyu – Junior II część (pomarańczowy pas, 2 czerwone pagony) 


 Ogólne 

• Znaczenie Karate-Do oraz Kyokushinkai • Właściwy sposób składania Karate-Gi • Właściwy sposób noszenia Karate-Gi • Etykieta Dojo • Ogólne ćwiczenia rozciągające i kondycyjne

Pozycje
• Yoi Dachi  • Fudo Dachi  • Zenkutsu Dachi 

Uderzenia
• Seiken oi tsuki (chudan, jodan, gedan)  • Seiken morote tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki
• Seiken jodan uke  • Seiken mae gedan barai  • Seiken mae juji gedan barai 

Kopnięcia
• Hiza ganmen geri  • Kin geri

Ippon Kumite
Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken jodan Uke, Kontra: Kin geri.


 
Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego