KLUB KARATE "RANDORI"

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu


9 kyu – Senior (pomarańczowy pas, niebieski pagon) powyżej 16 lat 


 Stopnie junior poniżej 16 lat

9.1 kyu – Junior I część (pomarańczowy pas, niebieski pagon + 1 czerwony pagon)
9.2 kyu – Junior II część (pomarańczowy pas, niebieski pagon + 2 czerwone pagony)


Ogólne
• Historia Karate-Do oraz Kyokushinkai • Znaczenie Kanku

Pozycje
• Sanchin Dachi  • Kokutsu Dachi  • Musubi Dachi 

Uderzenia (tsuki, uchi)
• Seiken ago uchi  • Seiken gyaku tsuki (chudan, jodan, gedan) 

Bloki (uke)
• Seiken chudan uchi uke  • Seiken chudan soto uke 

Kopnięcia (geri)
• Mae geri chudan chusoku 

Kata
• Taikyoku Sono ichi  • Taikyoku Sono ni 

Ćwiczenia z oddechem
• Nogare 

Ippon Kumite
• Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan • Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken chudan uchi uke, Kontra: Seiken gyaku tsuki jodan

Renraku:
Seiken gyaku tsuki (chudan lub jodan), mae geri chudan chusoku, powrót do pozycji walki


 Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego