KLUB KARATE "RANDORI"

 

Opłatę członkowską należy dokonać na poniższy nr konta do dnia 10 każdego miesiąca.

W tytule przelewu prosimy podać nazwisko osoby ćwiczącej oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

Klub Karate "Randori" nr konta:       70 8980 0009 2011 0094 1420 0001